Vyhledávání

Kontakt

Divadýlko Pod peřinou

Mgr. Jana Květová

723 463 861

kvetja1@seznam.cz

Historie a současnost

Divadýlko Pod peřinou

….divadelní kroužek – soubor, který tvoří většinou žáci Základní devítileté  školy  
ve  Stráži a pár dospělých nadšenců. Vznikl v říjnu 2011. V září 2011 mě oslovila jedna maminka, zda bych nechtěla založit divadelní kroužek. Jelikož jsem měla
k recitaci a divadlu vždy blízko,neváhala jsem. 19. října jsme měli již první schůzku a 27. listopadu své první vystoupení "ŽIVÝ BETLÉM" při rozsvěcení vánočního stromku  ve Stráži.To  již  měl náš dramatický kroužek i jméno DIVADÝLKO POD PEŘINOU.Začínala jsem s počtem 13 dětí. Jak se zvyšovaly nároky...učení rolí
a pravidelná účast, někteří odešli (to je u vznikajících kroužků běžné). Hlavní je,
že jádro zůstalo a další přišli. Vedle dětí mám v kroužku již zmíněné dospělé nadšence, kteří mi jsou velkou oporou. Pomáhají mi zejména s kostými, vytvářením kulis apod. V kroužku s dětmi formou různých dramatických her, pantomimy, improvizací apod. pracujeme s tvořivostí, představivostí, pohybem, slovní zásobou, hlasem a řečí (plynulost, správná výslovnost, síla hlasu atd.) 
Přáním je, aby nás divadlo nepřestalo nikdy bavit.

                                                                                 principálka Jana Květová